Yoga - Introduksjon

Yoga er et av Indias mest verdifulle og særegne bidrag til verdens samlede religiøse arv av teknikker for kontroll av sanser, sinn og kropp.

Kunnskapen om Yoga ble gjennom flere tusen år overlevert muntlig fra lærer til elev.
Yoga består av et mangfold av forskjellige Yoga tradisjoner med til dels vidt forskjellige oppfattelser av hva Yoga er.

Kort oppsummert kan vi si at Yoga handler om å ta kontroll og bli herre over seg selv gjennom disiplinering av sinnet kombinert med en særegen form for fysisk trening, pusteteknikker og renselsesprosesser.

Yoga kan for noen være noe religiøst, filosofisk eller mystisk. For andre kan det være fysisk trening, og for andre igjen en kombinasjon av nevnte elementer.
Yoga kan også praktiseres som en livsholdning som Bhakti Yoga, Karma Yoga,
Gyana Yoga med videre.

For meg er yoga først og fremst opplevelse.
Opplevelse som blir tilgjengelig gjennom forskjellige teknikker - noen enkle, andre mer avanserte – som gjør det mulig å nå inn og oppleve det menneskelige mangfold på forskjellige nivåer. Opplevelsen er forskjellig fra individ til individ, man møter seg selv der man befinner seg.

Det finnes ingen som er bedre eller dårligere enn andre
Yoga er teknikker til å forsterke ditt eget møte med deg selv på en positiv måte.
Dette gir i andre rekke gode ringvirkninger og forsterker ditt møte med dine medmennesker på en positiv måte.

Satyananda Yoga (Klassisk Yoga)
Den yoga jeg underviser i er basert på eldgamle og velprøvde yogateknikker.
Satyananda Yoga består av avspenning, fysiske øvelser, pusteøvelser, meditasjon og renselsesteknikker, og ivaretar hele mennesket.
En av hans elever, Swami Janakananda brakte Satyananda Yoga til Skandinavia.
Disse teknikkene ble sammensatt til en komplett form for Yoga av Swami Paramhansa Satyananda (grunnlegger av Bihar School of Yoga) som er en av vår tids betydelige yogier.


Bihar School of Yoga
Grunnlagt i 1964 av Swami Satyananda Saraswati, elev av Swami Sivananda.
Skolen er i dag ledet av Swami Niranjanananda Saraswati.
Swami Niranjananda Sarasvati har ved siden av den tradisjonelle muntlige overlevering av kunnskap fra lærer til elev, grunnlagt et yogauniversitet,

Bihar Yoga Bharati.

Yogauniversitetet baserer sin kunnskapsformidling på en moderne akademisk tilnærming til yoga. Her er det mulig å delta på kurs med varighet fra fire måneder til to år.