Reiki Behandling

En Reiki-behandling er en stille og avslappende opplevelse.


Mottakeren ligger påkledd på en behandlingsbenk.


Den som gir Reiki legger hendene forsiktig på mottagerens kropp og flytter hendene rundt til forskjellige områder på kroppen.


Den enkeltes erfaringer med Reiki er personlig fordi vi er forskjellige som individer.


Men, de fleste kommer i en dyp avspent tilstand
av ro og velvære.

Det stilles ingen diagnose – Reiki går til årsaken til ubalansen hos mottakeren og er en helhetlig behandling.
Det vil si Reiki - går til ubalansen på det fysiske, emosjonelle, mentale og åndelige plan, ikke direkte til symptomene.


Vi anbefaler 3 behandlinger innenfor et kort tidsrom for å understøtte de prosesser som settes i gang hos mottakeren.


En behandling varer 1 time og koster 800,-

Fjernbehandling


Det er også mulig med fjernbehandling.


Da avtaler vi på forhånd et tidspunkt der du mottar behandling der du befinner deg.


Tre fjernbehandling koster totalt 800,-. Her er det også viktig med 3 behandlinger, gjerne tre dager etter hverandre, for å understøtte prosessene som settes i gang hos mottaker.