Personvern


Retningslinjer for personvern for Levende Visdom

Hva vi gjør:
Levende Visdom, underviser i Yoga og Meditasjon og Reiki.

Samlet sett beskriver jeg disse produkter og tjenester som mine «tjenester».

Hvilken type informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker det:
Jeg samler inn og behandler din postadresse, e-postadresse, ditt navn og ditt telefonnummer.
Jeg bruker legitime interesse for behandling av personopplysninger.
Jeg har en legitim interesse for markedsføringen av mine tjenester til nye og potensielle kunder for å øke salg.

Dine rettigheter og interesser vil ikke bli innskrenket.

For deg som er kunde:

Jeg bruker denne informasjonen for å sende deg kontrakter, fakturaer, markedsføringsmateriell samt annen relevant informasjon når du bestiller kurs, viser interesse for, eller ønsker informasjon om, relevante kurs.

Jeg ber også om navn, e-postadresse og telefonnummer til andre personer som trenger informasjon fra meg i forbindelse med kurs.


For deg som er potensiell kunde:
Jeg bruker denne informasjonen for å sende deg markedsføringsmateriell samt annen relevant informasjon når du viser interesse for, eller ønsker informasjon om, mine kurs.


For deg som er leverandør:
Jeg samler inn og behandler din e-postadresse, ditt navn og telefonnummer.
Jeg bruker denne informasjonen når jeg bestiller, eller ønsker mer informasjon om dine produkter eller tjenester.

Hvordan jeg behandler informasjonen jeg har om deg:
Jeg deler ikke informasjonen jeg har om deg til tredje part.


Bevaring og sletting av data:

Jeg oppbevarer data som identifiserer deg til det ikke lenger er nødvendig for å levere mine tjenester eller til å sende deg relevant informasjon om mine produkter og tjenester.

Jeg oppbevarer kontrakter for regnskaps- og skatteformål.

Informasjonen jeg har om deg blir ikke lagret i skybaserte løsninger.
Informasjon jeg har om deg blir kun lagret på hardisker som er passordbeskyttet.

Retten til å bli glemt:
Du kan når som helst be om at informasjon jeg har om deg blir slettet hos meg.
For å gjøre det kan du sende epost til vigdis@levendevisdom.com

 

Krav om å ha innsyn i den informasjon jeg har om deg:
Du kan når som helst be om innsyn i den informasjonen jeg har om deg.
For å gjøre det kan du sende epost tilvigdis@levendevisdom.com


Kontaktperson:
Vigdis Hagen
tel: (+ 47) 97022415
vigdis@levendevisdom.com