Reiki Kurs

Reiki-kurs

Reiki er en enkel og behagelig metode til å behandle seg selv og andre.

Utenfor Japan blir Reiki tradisjonelt undervist i 3 nivåer.

Reiki 1

Reiki 2

Det tredje nivået er delt inn i 3 nivåer; Reiki 3A – Reiki Master
og Reiki Master Teacher.


Hvert Reiki nivå er komplett i seg selv.

Det er ikke nødvendig å fortsette på Reiki 2 etter et Reiki 1 kurs.
Men hvis interessen blir vekket er det bare å melde seg på til neste nivå.


REIKI 1

Alle kan delta på et Reiki 1 kurs, uansett alder og bakgrunn.

På et Reiki 1 kurs får du aktivert Reiki i hendene slik at du kan behandle deg selv og andre samt dyr og planter.


Reiki 1 er grunntrinnet og det viktigste nivået hvor Reiki blir aktivert

i kroppen.
Etter et Reiki 1 kurs har du Reiki for resten av livet.


Temaene som det undervises i på Reiki 1 kurs er:

·Reikis teori

·Reikis historie

·Energikroppen

·Chakraene

·Praktisere egenbehandling

·Praktisere behandling av andre


Det er et praktisk kurs som gjør deg fortrolig med å bruke Reiki.

Husk at alle vil ha utbytte av Reiki

Forkunnskaper ikke er nødvendig


Kurset går over to dager, kursavgift er NOK 2500,-

REIKI 3A

Reiki 3A er et kurs som fremmer personlig vekst, ikke undervisning.

Dette er et fordypningskurs og inngår som del i Reikimester-utdannelsen.


Reiki 3A går over 3 dager. Kursavgiften er NOK 11000,-

Booker dette kurset

 
 
 
 

REIKI 2

På Reiki 2-kurs lærer du å behandle på avstand, du sender Reiki utenfor tid og rom.


I tillegg lærer du flere kraftfulle behandlinger og teknikker som er med på å understøtte og fremme personlig vekst for deg selv og andre.


Alt du kommer i kontakt med kan forsterkes med Reiki.


Dette kurset er praktisk relatert og du får en grundig trening og praktisering av teknikkene de 3 dagene kurset varer.


Reiki 2-kurs går over 3 dager. Kursavgiften er NOK 4900,-

UTDANNING TIL REIKIMESTER

Ønsker du mere informasjon om Reikimester-utdanningen kan du besøke The Reiki Network hjemmeside
«Veien til å bli Reikimester».