Levende Visdom

Levende Visdom ønsker å formidle visdom gjennom kurser basert på den esoteriske lære.
Den esoteriske lære
utgår fra at alle ideer springer ut fra et overordnet planetarisk tankeprinsipp.

Et esoterisk livssyn er troen på at Gud finnes i alt det skapte, og at det skapende er større enn det skapte. Det er også troen på at det er et samband mellom det synlige og det usynlige.

Begrepet esoterisk stammer fra det greske esoterikos som betyr innadvendt, eller eisoteros som henspiller på noe indre, noe som er skjult for massene. Det motsatte er eksoterisk, det ytre.

Gjennom å praktisere forskjellige former for bevissthetsøvelser kan man oppnå en personlig forvandling der egoet (som uttrykker seg i menneskenes sanser i den ytre verden) blir
transformert til åndelighet.

Kort om den Esoteriske Lære les mer..

Våre nye rettningslinjer for personvern finner du her:

Levende Visdom   E-mail: vigdis@levendevisdom.com       Mobil: 97 02 24 15